Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä                                                               1 (1) Laadittu 1.1.2021, muokattu 1.1.2022
Lauritsala-seura ry
c/o Ari Gustaffson,
Pajutie 3
53300 Lappeenranta

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Ari Gustaffson, Puhelin: 040 523 6129

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt sähköpostilla lauritsalasseura@gmail.com tai puhelimitse 040 523 6129.

Rekisterinpitäjän toimiala:
Aatteellinen yhdistys,Y-tunnus 2894914-6

Rekisteriseloste Lauritsala-seura ry:n henkilötietorekisteristä
Lauritsala-seuran tarkoitus on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen sekä kotiseututietouden lisääminen. Toimintaan liittyen Lauritsala-seura ry käsittelee henkilötietoja. Lauritsala-seura ry on tehnyt yhdistyslain ja yhdistysrekisteriasetuksen mukaisen ilmoituksen toiminnastaan.

Toiminnassa käytettävä rekisteri
Lauritsala-seura ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri koostuu Lauritsala-seura ry:n ilmoittautumislomakkeella jäseneksi liittymisen yhteydessä annetuista henkilötiedoista. Henkilötietoja käytetään jäsenyyden tunnistamiseen, toiminnan kehittämiseen, yhteydenpitoon ja tiedonvälittämiseen seuran ja jäsenten välillä kotiseututyöhön liittyen sekä erilaisten maksutietojen hallintaan ja ylläpitoon, kuten jäsen-ja osallistumismaksut. Tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla ja jäsentapaamisissa. Tietoja saatetaan tarvita yhteydenpitoon sekä turvallisuustarkoituksessa.

Kuvaus rekisteriin kerättävistä tiedoista
Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisaika, jäsenmaksutieto sekä markkinointikielto. Lisäksi rekisteriin tallentuvat jäsenen osallistumistiedot erilaisiin seuran tapahtumiin.

Tietojen luovutus
Lauritsala-seura ry ei luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Lauritsala-seura ry:n kattojärjestön Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsenrekisteriin. Tietoja luovutetaan vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista. Suomen Kotiseutuliitto ry ja Lauritsala-seura ry käyttävät samaa FloMembers jäsenrekisteriä.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Lauritsala-seura ry:n jäsentiedot talletetaan verkossa toimivaan FloMembers jäsenrekisteriin. Palvelu täyttää Euroopan Unioninyleisen tietosuoja-asetuksen(GDPR) vaatimukset.

Käytön valvonta
Pääsy henkilötietoihin on Lauritsala-seura ry:n johtokunnan määrätyillä jäsenillä sekä johtokunnan valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat henkilötietoja yhdistyksen asioiden hoitamisessa. Salasana on henkilökohtainen ja pääsy jäsenrekisteriin tarkistetaan aina kun johtokunnan henkilöt tai tehtävät vaihtuvat. Yhdistyksen johtokunta on perehtynyt lainsäädäntöön.

Rekisteröidyn oikeudet
Lauritsala-seura ry:n jäsen saa jäseneksi liittyessään kirjautumistunnukset FloMembers-järjestelmässä oleviin omiin tietoihinsa ja voi itse oikaista tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen tai vanhentuneen tiedon. Kun jäsen haluaa erota Lauritsala-seurasta, voi omissa tiedoissa jättää eropyynnön ja ko. jäsenen tiedot poistetaan järjestelmästä ja palvelimelta pysyvästi.

Tietojen luovutus EU-ja ETA-maiden ulkopuolelle
Joitakin jäsenten tietoja voidaan säilyttää seuran Google Drive -palvelussa. Henkilötietolain (523/1999) 22 §:ssä ilmaistun pääsäännön mukaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Google ja FloMembers ovat osaltaan sitoutuneet tähän ja noudattavat GDPR:n vaatimuksia, kun tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

Flo Apps Oy:n järjestelmäntietosuojasta löytyy tietoa täältä=> Tarkempi tietoturvakuvaus on saatavilla pyynnöstä

 

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close